NetworkingMed projekt Hållbar VäxtKraft häst - HorseHub vill vi tillhandahålla kompetens, ledarskap och nya strukturer för hållbar tillväxt inom hästnäringen. Detta ger i förlängningen stärkta aktörer inom flera samhällssektorer; hästföretagare, idéburna organisationer/föreningar och offentliga stödaktörer. Detta visar sig i form av flera nya verksamheter; företag/föreningar, nya arbetstillfällen, nya produkter och tjänster, ökad samverkan.

För att uppnå detta erbjuder vi flera olika aktiviteter, så som medlemskap i affärsskapande nätverk, nätverk för kunskaps och erfarenhetsutbyte osv, utbildningar, affärs- och marknadsföringsutvecklingsstöd, plattformar och tillfällen för inre ledarskapsutveckling etc. Se i undermenyerna för vad vi erbjuder just nu.

 

Copyright © 2019-2021 HorseHub. All rights reserved.