HästobservationerEtt av projekt Hållbar Växtkraft Hästs mål är att stödja hästföretag och hästföretagare att bli mer affärsmässiga, på flera olika sätt. Genom att göra det stimulerar och uppnår vi:

  • nya produkter och tjänster
  • ökad kund-, marknads- och säljkompetensen, vilket skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen. 
  • nya produkter och tjänster bidrar till en större marknad för hästnäringsföretagen i Lundaland.
  • ökade möjligheter för den gröna näringen (hästnäringen = en del av den gröna näringen), inklusion, hållbarhet, tillväxt, innovation och entreprenörskap.
  • ökad attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland. 
  • ökad samverkan mellan företag och andra företag, vilket skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen
  • en höjning av innovationsgraden inom LEADER-området bl.a. genom att länkar mellan stad och land stärks

Detta uppnår vi bland annat genom att stärka hästföretagare och blivande hästföretagare inom ett brett område av hästföretag med:

o Affärsmässighet, kundnära agerande, bemötande och service, ”Från hobbyföretagare till riktiga företagare”
o Hållbart företagande, smart hållbar inkluderande utveckling och hållbara affärer; ekonomiskt, ekologiskt och socialt i form av den egna arbetsmiljön och i samverkan med kringliggande samhälle.
o Digitalisering, interna verktyg för effektivisering, digital marknadsföring, digitala lösningar som del i ett utvecklat produkt- och tjänsteutbud
o Innovation, produkt och tjänsteutveckling för verksamhetsutveckling, identifiera och nå nya segment. Inspiration och korskoppling med innovationskluster och akademi för ny kunskap, nya perspektiv och innovationshöjd
o Samverkan, delningsekonomi och partnerskap som affärsmodell

Copyright © 2019-2021 HorseHub. All rights reserved.