MiMers huvudutbildareKävlinge Kommun har upphandlat utbildningen Hästassisterad psykoterapi, socialt arbete, lärande och coachning, inom ramen för Leaderprojektet "Hållbar VäxtKraft Häst", och den erbjuds nu till alla deltagare i HorseHub nätverk. Det är kostnadsfritt att delta i nätverket HorseHub för alla som bor eller verkar inom Leader Lundaland (Lund, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Södra Eslövs kommuner). Man kan delta i HorseHubs nätverk och övriga event även om man finns utanför Lundalands område, med då tillkommer en terminskostnad för medlemskap i HorseHub och kostnad för kurserna.

Via MiMer erbjuder projeketet "Hållbar VäxtKraft Häst"/HorseHub 4 utbildningar i Hästassisterad psykoterapi, socialt arbete, lärande och coachning à 4 dagar= totalt 16 dagar. Nivå 1-4 (4 dagar var), bygger på varandra, där nivå 1 ger  grundläggande kunskaper och orientering i hur man kan jobba med häst i terapeutiskt, stöttande, lärande och coachande syfte + kunskap om häst, hästars beteende, hästars behov och välfärd. Nivå 2 ger fördjupad teoretisk kunskap, nivå 3 fokuserar på hur man praktiskt lägger upp sitt arbete och nivå 4 på hur man själv kan erbjuda våra utbildningar till andra, och fungera som mentor och konsult för de som vill komma igång och arbeta med häst i terapi, socialt arbete, lärande och coachning.

Kurserna heter på engelska EIT/L level 1-4 (Equines in Therapy & Learning Programs).

Tillsammans med MiMer erbjuder HorseHub också följd – och påbyggnadsutbildningar, mentorskap, konsultation och nätverksmöjligheter inom fältet, för att säkerställa fortsatt hög kvalitet på det arbete som ska utföras av de som gått kurserna, men också för att stötta i uppbyggnads- eller utvecklingsfas av företag som erbjuder, eller vill börja erbjuda dessa tjänster.

Kursinnehåll

Utbildningarna innehåller såväl praktiska som teoretiska moment, och såväl kunskap om häst (och hästvälfärd), människa, som häst-människa interaktion och relation. Men också kunskap kring vilken roll naturen, andra djur, det faktum att terapi med hästar (och övriga interventioner) görs i andra miljöer än traditionella kontors/samtalslokaler och fysiskt ingår det rörelse och taktila upplevelser. Vi lär ut om vinsterna med upplevelsebaserad terapi etc, men också de fallgropar som finns och vikten av att jobba inom sitt kunskapsområde (scope of practice).

Info om MiMer

MiMers utbildning nivå 1 är godkänd för sk CEUs (continued education units) av PATH Intl (Professional Association of Therapeutic Horsemanship International - https://www.pathintl.org/) och Washington State Psychological Association, vi eftersträvar att få våra utbildningar godkända och/eller certifierade av flera internationella organisationer, och har i dagsläget flera ansökningar inlämnade.

MiMer samarbetar också med ett flertal universitet och andra organisationer inom fältet, inom både forskning, utveckling av fältet och stödjer och samarbetar med andra ideella och kommersiella aktörer. Det gör att vi ständigt utvecklar och uppdaterar våra utbildningar så at de följer aktuell forskning inom områdena: etologi, beteendevetenskap, kognition, neurobiologi, fysiologi, ”rörelse-vetenskap”, psykologi, etc och de teoretiska koncept som används inom de här fälten + håller oss uppdaterade nationellt och internationellt om andra utbildningar och modeller inom fältet, trender, förändringar, hållbar praxis osv

Vid varje träningstillfälle samarbetar 2-3 instruktörer från MiMer, huvudutbildarna är:

Emily Kieson, PhD i komparativ psykologi, med inriktning på häst-människa interaktion och relation, från Oklahoma State University. Hon har även en BS i Ekologi och Evolution från Rutgers University, en MS i psykologi från Oklahoma State University och ett Post Graduate Diploma i ”hästvetenskap” (Equine Science) från University of Edinburgh. Emily har också i många år arbetat som ridinstruktör och har gått ett flertal utbildningar i olika modeller inom fältet hästassisterad terapi och andra interventioner. Hon har sedan flera år tillbaka jobbat med hästassisterad terapi med barn och unga på en av PATHs anläggningar i Oklahoma. Idag sitter hon också med i PATHs etikkommitté för hästvälfärd. Emily är också en aktiv forskare inom fältet och har presenterat på flertalet större konferenser relevanta i fältet, som HETI, ISES, IZAS, APA m fl.

Katarina Felicia Lundgren, MA student i Kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, vars mastersarbete eftersträvar att upprätta ett teoretiskt ramverk för arbete inom hästassisterad terapi. Katarina har en dubbel BA inom språk, kommunikation och idé & lärdomshistoria/filosofi. Hon har även ett års studier från SLU Alnarp och Skara inom hästetologi och landsbygdsentreprenörskap. Katarina har en bred bakgrund inom hästföretagande och har drivit ridskola och utbildningscenter inom höstaktiviteter och utbildat i hästvälfärd i snart 10 år. Hon har bedrivet inackorderingsverksamhet i 16 år och även under ett par år erbjudit hästsemesterpaket internationellt. Hon har liksom Emily ett flertal utbildningar inom olika modeller av hästassisterad terapi och andra interventioner. Hon är också certifierad mindfulness instruktör och har ett flertal påbyggnadsutbildningar inom ämnet, så väl som kurser i trauma, ptsd, dissociation osv. Katarina har erbjudit hästassisterad psykoterapi och andra interventioner på sin egen gård sedan 2012. Katarina publicerar också inom ämnet, såväl som deltar, presenterar på och organiserar internationella konferenser och seminarier.

Sonja Lairila är certifierad yogalärare och rörelseexpert med en BA inom natur och kommunikation. Sonja har rest runt i världen och jobbat med utbildning av ryttare och träning av hästar i många år. Sonja deltar som utbildare i utbildningens nivå 2 då vi fokuserar delar av den kursen på rörelse och rytm i häst-människa interaktion och dess betydelse inom terapi och rehabilitering.

Inom MiMer finns fler personer med liknande och kompletterande kompetens, alla är kompetenta att leda utbildningarna om någon av huvudutbildarna skulle bli sjuka eller ha/få andra förhinder.

Utbildningstillfällen: 

(klickar du på varje nivå får du upp info om dem, på engelska)

I utbildningen ingår, förutom teoretisk kunskap, också praktisk kunskap. Därför hålls utbildningarna på anläggningar med tillgång till lämplig utomhusmiljö och tillgång till hästar (se lektionsplanerna för närmare info om varje utbildningsmoment).

Bläddra igenom vår digitala folder med djupgående info om alla 4 nivåerna inkl. lektionsplaner, info om MiMer och deras utbildare osv.

 

Copyright © 2019-2021 HorseHub. All rights reserved.