Här hittar du projekt Hållbar VäxtKraft Hästs projektdagbok uppdelat på viktiga teman för projektet. Ofta gör vi insatser som täcker in flera teman, då återkommer de under olika rubriker, men hänvisar till varandra.

Senast uppdaterad 28 juni 2021

Nätverk

Genomförda event:

 • Vi har hittills bildat 3 nätverk, ett generellt med cirka 150 medlemmar, och ett nätverk med tema hästassisterade interventioner, med cirka 70 medlemmar, och ett mindre nätverk med avancerade och mycket dedikerade medlemmar inom hästassisterade interventioner om ca 15 medlemmar.
 • Vi håller våra generella nätverksmöten, öppna för alla hästföretagare, med mellan 2-3 veckors mellanrum. Innan Coronan kom, var de fysiska, nu håller vi våra öppna nätverksmöten via zoom. Mötena utvecklas kontinuerligt, och nu har vi infört företagspresentationer där våra medlemmar för möjlighet att presentera sina företag, eller blivande företag/företagsidéer.
 • Vi samarbetar med andra nätverk, och bjuder in andra nätverk att presentera sig och sin verksamhet för våra medlemmar. Det kan vara allt från andra Leaderprojekt till andra företagsnätverk. Just nu har vi ett samarbete Nyföretagarcenter Syd där vi aktivt arbetar för att stötta nya hästföretag med företagsrådgivning.
 • I nätverket för hästassisterade interventioner har vi träffats fysiskt 4 gånger för att träna de vi lär oss på utbildningarna ”Hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning”. Dessa träffar cirkulerar vi mellan medlemmarna så att möjlighet också finns att visa upp sin anläggning/företag/plats.
 • Vi har ERFA-möten öppna för alla som är intresserade av ett nätverk för hästassisterade insatser. Under våren 2021 har vi träffats 5 gånger (ca 1 gång per månad).
 • Vi har lärt oss mer om hur vi effektivt kan använda digitala plattformar för nätverkande, men har också jobbat på att hålla säkra nätverksträffar utomhus.
 • Vi planerar för att våra nätverk ska finnas kvar även efter projekttidens slut. Medel är sökta för det.

Planerade event:

 • Vi arbetar på att sätta ihop ett speciellt nätverk för ungdomar som är i slutet på sin utbildning, eller som redan kommit igång med sitt företagande. 
 • Projektet HorseHub Lundaland är medlem i Hästen i Skåne – och vi kommer att delta i deras näringslivsdagar när de kan återupptas, förhoppningsvis en avlutande gång i september 2021.

Affärsutveckling

Genomförda event:

 • Tematräffar affärsutveckling - vi har haft besök av Almi och LRF som har berättat om hur de arbetar med företagare och vad de kan hjälpa till med.
 • Tema prissättning - Martin och Katarina (projektledare) gick igenom prisbilden för hästföretagare i landet och regionen, vi pratade prissättningstänk med utgångspunkt från olika prissättningsmodeller.
 • Tillgång till affärsutvecklingskursen "Driva Hästföretag" via LRF Häst och Hästföretagarcentrum: Alla deltagare i Hållbar VäxtKraft Häst har fri tillgång till kursen: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/driva-hastforetag/
 • Samarbete med Helén Forsander, ROI Marketing (https://www.roimarketing.me/) via Region Skåne - där deltagare fått fri tillgång till 3 gånger individuell rådgivning om deras företag + en workshop med 2 träffar där medlemmarna jobbat med sin företagsidentitet.
 • Tematräffar marknadsföring och sociala medier, med Martin (projektledare) och Birgitta Raquette (Raquette Ranch - https://www.facebook.com/raquetteranch/ (medlem i nätverket och sociala medier strateg).

Planerade event:

 • Alla medlemmar har fortsatt tillgång till affärsutvecklingskursen "Driva Hästföretag" via LRF Häst och Hästföretagarcentrum: Alla deltagare i Hållbar VäxtKraft Häst har fri tillgång till kursen: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/driva-hastforetag/. Kontakta oss för tillgång till kursen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).
 • Mentorssystem är under upparbetande, där mer erfarna hästföretagare kan hjälpa de som är nya. Kontakta oss om du kan tänka dig att vara mentor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Ledarskap

Genomförda event:

 • Vi jobbar kontinuerligt med inre ledarskap/självledarskap i alla våra aktiviteter. Vi pratar om det, faciliterar det, modellerar det på olika sätt.
 • Steg 3 i hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning, där fokus på självledarskap är mycket starkt genomfördes i hybridform våren 2021.

Planerade event:

 • En ledarskaps/självledarskapsutbildning för ungdomar 16-25 år. Upphandling är genomförd. Utbildningen beräknas genomföras april-juni 2021, genom en mix av fysiska och digitala träffar. Läs mer här: Utbildning i självedarskap för ungdomar.
 • Steg 4 i hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning, där fokus på självledarskap är mycket starkt, där målet är att själv kunna utbilda inom fältet, utifrån profession och erfarenheter. Planerad till september 2021.

Utbildning

Genomförda event:

 • 3 steg 1 kurser i hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning.
 • 2 steg 2 kurs i hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning, varav en i hybridform.
 • 1 steg 3 kurs i hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning, i hybridform
 • Utbildning i marknadsföring med fokus på sociala medier
 • Digital utbildning i affärsutveckling
 • Kontinuerlig utbildning i ”konsten att nätverka”

Planerade event:

 • I steg 4 utbildning i hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning.
 • 1 utbildning för ungdomar i ledarskap/självledarskap
 • Fortsatta utbildningar på temat: marknadsföring på sociala medier (videos, podcasts, betald annonsering osv).

Avknoppade verksamhter

 • HorseHub självt kommer att leva kvar på något sätt, vi tittar på olika möjligheter och samarbetsparnters.
 • Växa med Häst är ett annat projekt som kommit till via nätverksmöten i HorseHub. Läs mer om det här: http://vaxamedhast.org/
 • Samarbete med Sveriges ridskolor, som erbjuds ett utbildningspaket och ett konceptpaket.

Uppföljning

 • Uppföljning av projektet kommer att genomföras i september/oktober 2021.

 

Copyright © 2019-2021 HorseHub. All rights reserved.