Häst i landskapHorsehub är initierat genom Leaderprojektet "Hållbar Växtkraft Häst" inom Leader Lundaland och är medfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden. Leader Lundaland består av Lunds, Kävlinges, Staffanstorps, Lommas och södra Eslövs kommun, i Skåne. Projektägare är Kävlinge kommun. Alla Leaderprojekt rapporterar till Jordbruksverket.

Målet och syftet med projektet är att skapa en infrastruktur för att kunna hjälpa hästföretagare att växa och frodas. Projektet erbjuder nätverksträffar, utbildningar, workshops, mentorskap, praktikantsystem och kunskapsspridande inom alla områden som stödjer ett hållbart växande inom hästföretagssektorn.
Det är kostnadsfritt att vara med i nätverket HorseHub för alla som bor och/ verkar inom Lundaland-området och som har intresse av att utveckla sitt nuvarande eller blivande hästföretagande. Det du som medlem bidrar med är din tid, energi och vilja att utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. Nätverket HorseHub är också öppet för deltagare utanför Lundaland (och Sverige), men medför då en kostnad för medlemskap.

Ett annat mål är att etablera HorseHub självt som ett hållbart företag så att det kan fortsätta att hjälpa hästföretag att utvecklas, långt bortom att det här projektet har avslutats.

Hållbarhet är ett av våra ledord och vi stödjer oss på FN:s 17 globala utvecklingsmål som är satta att nås till 2030.

JordbruksverketEU Jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingKävlinge kommunLeader

Copyright © 2019-2021 HorseHub. All rights reserved.