NetworkingAlla som bor och/eller verkar i Leader Lundalands område (Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och södra Eslövs kommuner) kan delta kostnadsfritt i nätverket HorseHub, som deltagare i Projekt ”Hållbar VäxtKraft Häst”

För övriga som bor och/eller verkar utanför Leader Lundalands område kostar medlemsavgiften i HorseHub för nuvarande 2000 kronor/halvår. När man deltar i aktiviteter som inte är nätverksmöten kan andra kostnader tillkomma, då anges alltid detta. Som medlem i nätverket är dock dessa kostnader lägre än för de som inte är medlemmar.

Anledningen till uppdelningen är att Leader Lundaland och projektet ”Hållbar VäxtKraft Häst” är ett lokalt finansierat projekt, och de medel som kommer till projektet via Jordbruksverket/EU, ska gå till de som bor/verkar inom Leader Lundaland och i övrig uppföljer våra kriterier (hästföretagare eller blivande hästföretagare, alternativt underleverantörer till hästföretagare).

Inom projektet är ett av målen att HorseHub ska stå på egna ben som ett eget företag efter projekttidens slut. Vi jobbar parallellt på att etablera HorseHub som ett seriöst nätverk inom hästföretagssektorn, samtidigt som vid driver projekt Hållbar VäxtKraft Häst.


Kostnader i samband med utbildningen hästassisterad terapi, socialt arbete, lärande och coachning

Då efterfrågan var glädjande men oväntat stor på utbildningsplatser valde vi att göra plats för fler deltagare under steg 1 än vad vi ursprungligen hade budgeterat för. För att kunna erbjuda steg 2 till alla som vill fortsätta utbildningen, gjorde vi tillsammans med MiMer Centre en hårdare screening av potentialla deltagare och de införde minimal summa i betalning från alla deltagare på steg 2, för att kunna täcka de utgifter de har i samband med utbildningarna.

Copyright © 2019-2021 HorseHub. All rights reserved.